Анаболни Стероиди

 1. Бета-2 Агонисти
 2. Биохимия на анаболните стероиди
 3. Забранени субстанции
 4. Пептиди и Хормони
 5. Употреба на стероиди
 6. Допинг и допинг контрол
 7. Хранителни Добавки и Допинг
 8. Биологичен паспорт на спортиста
 9. Първи стероиден цикъл
 10. Първи стероиден цикъл част 2
 11. Стероиди за чиста мускулна маса
 12. Болденон - плюсове и недостатъци
 13. Clomid - Кломифен какво как и защо?
 14. Ефективен стероиден цикъл за мускулна маса
 15. Как адреналина влияе на спортиста?
 16. Терапия след стероиден цикъл / възстановяване на тестостерона
 17. Как се приема Метан и Стромба?
 18. Винстрол и Тестостерон Пропионат - Комбинация
 19. Стероиден цикъл с Напосим за начинаещи
 20. Тестостерон Пропионат - Плюсове и минуси
 21. Тренболон - тайните на анаболният стероид
 22. Кой са най-добрите марки анаболни стероиди
 23. Леки и безопасни анаболни стероиди
 24. Лекият Оксандролон (Анавар)
 25. Най-използваните анаболни стероиди в спорта
 26. Препаратът Данабол от Балкан Фарма
 27. Туринабол - ефекти от приема на стероида
 28. Въпроси от нашата електронна поща част 1
 29. Въпроси от нашата електронна поща част 2
 30. Анадрол (Оксиметолон) - Информация
 31. Метандриол - Информация
 32. Винстрол - Информация
 33. Параболан - Тренболон - Информация
 34. Как правилно да комбинирате стероидите?
 35. ПКТ и препоръки за контрол на естрогена
 36. Помощни средства при курсове със стероиди
 37. Често задавани въпроси относно Тренболон - Параболан
 38. 7 важни съвета за първия стероиден цикъл
 39. Инжекции: съвети, препоръки, въпроси и отговори
 40. Защо са нужни инхибиторите?
 41. Подробна информация СТЕРОИДИ - прочети преди да започнеш!
 42. Хормон на растежа (соматотропин) в културизма
 43. Сустанон 250 - Информация и използване в спорта
   


Употреба на анаболни стероиди

Употреба на различни стимулиращи вещества за повишаване на мускулнната сила и издръжливост, за подобяване на физическот и психичното състояние съпътства човешката цивилизация от нейното възникване до днес. Данни а това има още в норвежката митология, в историята на антична Гърция и на гладиаторските битки в Римската империя. През 1889 г. френският физиолог Brown-Sequard се инжетира с екстракт от тестисти на морски свинчета и кучета и описва следните ефекти: нарастване на енергията, мускулната сила, издръжливостта и бързината на умствените процеси. Независимо че нареченият от него препарат „sequarine” не съдържа активно хормони, този експеримент подчертава възможността активната субстанция, отделена от тестисите, да има подобни ефекти. В началото на 30-те години мъжките полови хормони – андрогените (андростерон, дихидроепиандростерон и тестостерон), са излирани и описани, а през 1939 г. за първи път е изказано предложението, че те могат да подобрят физическите постижения. Като синтетични заместители на тестостерона, анаболните андрогенни стероиди са създадени, за да се минимизират андрогенните (маскулинизиращите) и максимално да се увеличат анаболните (стимулиращите растежа) ефекти на този хормон. Първоначално информацията за влиянието на анаболните стероиди върху човешкия организъм идва от клиничната практика, къфето тези препарати се използват за лечение на апастична анемия, хипогонадизъм при мъжете, рак на млечната жлеза, тревожно-депресивни и други психични растройства. В началото на 50-те години се появява първото съобщение за нарастване на употребата на стероиди за немедицински цели от културисти и щангисти с цел увеличаване на мускулната маса и физическата сила и по-бързо възстанояване след интензивни натоварвания. Оттогава до днес, в световен мащаб, тази употреба стремително нараства в професоналния и аматьорски спорт, особено сред младежите и постепенно се превръща в един от най-бързо разрастващите се проблеми в рамките на немедицинската употреба на лекарствени средства. Употребяваните дозировки надвишават 10 до 100 пъти терапевттичните. Прилагат се комбинации от няколко (до 8) стероида едновременно.

Поради бързото нарастване популярността на АСС извън медицинската практика се осъществяват десетки изследвания за влиянието им върху физическата сила и издръжливост, както и за вредните послледсвия от тяхната употреба – хормонален дисбаланс и стерилитет, съдечно-съдови и чернодробни заболявания, сухужилни руптури, поведенчески промени и психични отклонения. Във връзка с механизма на възникване и поддържане на злоупотребата с ААС и нейните многобройни соматични и психични ефекти, тя все по-често се разглежда  психомосоматичен проблем. Соматичните ефекти на стероидите са разгледани от авторите в отделен материал.

Настоящия обзор е насочен към състоянието на проучваният върху психичните измерения на проблема – аспектите на влиянието на стероидите върху психиката и поведението, както и ролята на психичните и психосоматичните фактори и обуславянето на злоупотребата с ААС.

 
ПСИХОЛОГИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ ЕФЕКТИ НА ААС

 
Резултатите от публикуваните за по-малко от две десетилетия голям брой изследователи на психологичните ефекти на ТС и неговите заместители са напоследователни, а в някои случаи и разнопосочни. Част от тях свързват уптребата на ААС за немедицински цели с риск от личностова психопатология, а отделни автори защитават станоовището, че ААС във високи дози, и особено приемани по няколко едновременно, предизвикват психиатрични отклонения – симптоми на шизофрения, мания, депресия, зависимост. Едновремено с това съществуват проучвания, в които не се установяват сериозни психични разстройства в резултат от употреба.

Най-често описваната поведенческа промяна след употреба на ААС, особено във високи дози, е повишената агресивност. Освен нея са наблюдавани и промени в емоционалното състояние, сексуалното поведение, равнището на тревожност, самооценката, емпатията. Увеличената агресивност се установява при 56% от изследвани от P.Choi силови атлети (културисти и щангисти), употребяващи или употребявали ААС в предхождащи изследването периоди. Силови атлети (мъже), включини в лонгитудинално изследване, са проследявани четирикатно – преди употреба на ААС, 2 седмици след началото и, по време на прием на максимална доза и 3 седмици след прекратяване на приема. Резултатите са сравнени с тези на контролна група атлети, които не употребяват стероиди, със съответващи на експерименталната група възраст и тренировъчен опит.

Употребяващите стероиди показват значимо по-висока агресивност и враждебност по време на целия период на изследването, включително и след спиране на приема, като по време на употреба техните стойности са най-високи. Това изследване не дава отговор на въпроса на какво се дължи повишената агресивност, установена и след прекратяване на приема на анаболни стероиди: дали на остатъчните количества андрогени в организма, доказани чрез лабораторни проби, или на по-висока агресивност, разглеждана като личностова предиспозиция за начало на употреба на стероиди?

При проведено интервю изследваните са споделили и безпричинна веселост, чувство за прилив на сила и самоувереност. Резултатите от първото лабораторно, двойно сляпо изследване на агресивните реакции след прилагане на прогресивно увеличавани дози Тестостерон и плацебо при изследвани 8 лица показват значително по-висок общ брой агресивни реакции след третиране с този препарат в сравнение с плацебо, както и с изходния момент на изследването. P. Choi и H. Pope изследват взаимоотношенията на мъже, употребяващи стероиди, със „значимите други” (съпруги и приятелки), по време на „цикъл” със стероиди и извън него. Те установяват, че по време на прием на стероиди изследваните лица нанасят по-често побои на близките им жени и са по-изразно вербално агресивни.

В периоди с ААС наслие извършват както лица, склонни към насилнически прояви, така и част от изследваните, които извън циклите не са използвали насилие. Това, според авторите, подкрепя схващането, че агресивното поведение, свързано с употребата на ААС, не се ограничава само до предразположените личности. В последните години се оформя становището, че данните за повишена агресивност и раздразнителност при злоупотреба с ААС са пресилени и недостатъчно убедителни. Поставя се въпросът дали употребата на стероиди не води по-скоо до очаквания за нарастване на агресивността, отколкото до реалното и нарастване.

Възможно е разпространяването главно от неспециализираните медии в Западна Европа и САЩ схващане а андроген-зависима агресивност да води до възприемане на агресивно поведение от тези, които употребяват стероиди, по-скоро като плацебо ефект или като оправдание за агресия.

При изследваня СЗО за разработване на метод за регулиране на мъжка фертилност чрез Тестостерон Енантат, от 399 участници амо 10 са докладвали за нарастване на агресивността и либидото и за промени в настроението.

Третиране с екзогенен ТС при еугонадални мъже не оказва съществено влияние върху мъжкото полово и агресивно поведение. Единственият страничен ефект на стероидите в двойно сляпо изследване на 13 щангисти, при ниски дози, се оказва намалената уморяемост. При хипогонадални мъже дори се установява висока агресивност, която се нормализира след лечение с терапевтични дози тестостерон. Двата най-чести странични ефекта от употребата на стероиди при изследваните от Lindstrom  и сътр.

Културисти са повишено сексуално желание и промени в настроението. Сексуалното поведение при мъже е тема на изследването от Мосс, които установяват по-сиока койтална и оргаземна честота по време на употреба на стероиди при културисти в сравнение с контролни групи. С цел проследяване влиянието на субективните очаквания, авторите търсят връзка между равнището на убеденост относно ролята на стероидите за подобряване на сексуалното функциониране и неговата действителна промяна.

Статистически значима корелация между тях не се установява, т.е очакванията могат само в незначителна степен да повлияят ефекта на стеродите върху сексуалното поведение. Това изследване дава основание на авторите да обърнат внимание, че увеличаването на сексуалното желание, съчетано с нарастване на агресивността и насилническото поведение, би могло да увеличи и риска от сексуално насилие от страна на употребяващите стероиди. При жени моделът на употреба на ААС е слабо проучен, но е установено, че единици от тях употребяват дози, равни на тези при мъжете, което вероятно се дължи на желанието им да избегнат маскулинизиращия ефект на андрогените. 60% от жените занимаващи се с културизъм, включени в едно изследване на Чой, по време на прием на ААС във високи дози, споделят промени в емоционалното си състояние, съпроводени от засилено сексуално желание.

Повишена агресивност се описва при 80% от тях. Според изследваните, тези нива на агресивността стимулират тренировките и състезателната мотивация, но едновременно с това водят до проблеми в междуличностните отношения. В противоположна посоа са резултатите на M. Bahrke и R. Strauss които установяват по-ниска враждебност при жени, употребяващи стероиди, в сравнение с тези, които не употребяват, като тенденцията остава значима дори и 14 седмици след спиране на стероидния цикъл.

Става ясно, че психологичните ефекти на ААС при жени също се нуждаят от по-нататъчно състемно изследване. През 80-те и 90-те години кръгът от психични и поведенчески промени, описвани в изследванията на злоупотреба с ААС, се разширява. Установяват при атлети, употребяващи стероиди, по-висока тревожност, подозрителност и негативизъм, заедно с по-високи нива на агресия и раздразнителност, по време на употребата в сравнение с период без стероиди.

Пъстра картина от психични промени след двуседмично третиране с Метандростенолон, в ниски и високи дози, се описва и в едно от малкото двойно слепи, плацебо контролирани изследвания на соматично и психично здрави мъже-доброволци, които не са спортували активно и не са приемали ААС до момента на изследването. В него се установява покачване на нивата на енергичността, либидото, еуфоричността, раздразнителността, колебанията в настроението, враждебността, разсеяността в периодите на приемане на метана.

През последното десетилетие се появяват описания на отделни случаи с психиатрични промени след употреба на стероиди във високи дози и особено при едновременно приемане на няколко препарата, в убийства и опити за убийства, извършени от употребяващи ААС, които не са имали асоциално поведение нито преди приема на стероиди нито след прекратяването им. Учени обобщават резултатите от 8 проучвания на психичните ефекти на ААС, в които се контролира тяхната дозировка, и стигат до извод, че противоречивите резултати от тези пручвания се дължат на различни дози стероиди, употребявани от изследваните лица.

В проучване на 41 футболисти и културисти, редовно употребяващи стероиди във високи дози, същите автори установяват афективни и психотични синдроми при 36,6% от изследваните лица по време на употреба на ААС. При ново тяхно изследване, в което се включва и контролна група от неупотребяващи стероиди, най-впечатляваща азлика между експерименталната и контролна група се оказва психиатричната морбидност – при 23% от употреяващите се установяват ефективни синдроми по време на употреба, като честотата на възникването им корелира положително и значимо със седмичната дозировка.

Според S. Bhasin обаче, дори и при високи дози подобни ефекти не се наблюдават. Те изследват въздействието на супрафизиологични дози Testosteron Enantat върху размера и здравината на мускулите и върху агресивността и установяват, че няма промени в поведението и настроенито на изследваните лица. Авторите допускат възможността относително високи дози и мултиплена стероидна употреба да провокират гневно поведение при хора с псиатрични и поведенчески проблеми, предшестващи употреба. Обобщавайки данни за повече от 1 млн. американци, употребявали стероиди C. Yesalis и M. Bahrke установяват изключитлно нисък процент лица, изпитвали психични смущения, достатъчно сериозни, за да се нуждаят от клинично лечение.
×
×
×
×
×
×
×